Klaveriklass

Ruumi rent 5€/h.

Klaveriklass on maja kõige väiksem üldkasutatav ruum.

Siin tegutseb klaveriklass ning viiakse läbi erinevaid koolitusi.