Memmede rahvatantsurühm “Kuldne Iga”

Tants on kõige sügavam tervendaja ja hinge puhastaja.

Tantsu kaudu vabanevad  allasurutud tunded, läbielamised, millest arvame, et oleme need unustanud, kuid mis tegelikult elavad meis edasi ….

Nendest mõtetest ajendatuna on loodud eakate tantsurühm“Kuldne Iga“, millel aastaid saab 20.

 (Rühma ajalugu algab küll pisut varem. Nimelt 1990.a kutsus tolleaegne alevi sotsiaalnõunik Erna Kuhi vanemaid naisi kokku, et end veidi liigutada. Rühma hakkas juhendama Julia Komp, kelle  eelistuseks olid karaktertantsud.)

Aastal 1995 võttis rühma üle Milvi Ruuben. „Kuldse Ea“ naisi tuli esialgu kokku  terve rühmatäis ja mõni veel ülegi, et oleks asendajat võtta. Nende aastate jooksul sai selgeks õpitud hulk rahva- ning seeniortantse.

Palju on esinetud oma linna/valla rahvale, kuid  ka Rocca al Mares, Kundas, Tapal, Koerus, Rakveres, Aravetel, Väike- Maarjas ja mujalgi. 2003. osalesime Kaerajaani võistutantsimisel Võnnus. Oleme osa võtnud iga-kevadistest Tamsalu päevadest ja üle aasta käinud esinemas Porkuni jaanipäeval. Kaugem paik, kus käidud ja esinetud, oli 2001. aastal Soomes sõprusvallas Nastolas, kus osalesime koos Tamsalu naiskoori ja kapelliga „Lustpill“.

  1. aastal toimus sõit Peterburi koos kapelli ja sõprusrühmaga „Pelgulinna Memmed“. Viisime muusikalist külakosti Peterburi eestlastele.

„Pelgulinna Memmedega“ sidus meid pikk sõprus. Käisime üksteisel külas ja kohtusime pea igal suvel Rocca al Mares  memme-taadi päevadel.

Aastal  2008  võttis rühma juhendamise üle Liia Alling, kelle käe all tantsime  siiani.

2010 aastal tähistasime rühma tegevuse 15.aastapäeva meeldejääva sõiduga Hiiumaale. Meie esinemist toetas kapell „Lustpill“ ja võõrustajaks Hiiumaa eakate rühm „Kohvitantad“.

Viimastel aastatel on meie esinemised piirdunud maakonna eakate pidude ja oma kultuurimaja üritustega. Meie kavas on olnud hulgaliselt rahvatantse ning sekka mõni karaktertants  nagu „Kassi jenka“, „Metslaste tants“ „Kantritants“ , horoskoobi tants „Südamevalu“ ja muudki.

Tantsurühma töö ei paku ainult liikumisrõõmu, vaid ka suhtlemist, mida meieealistel hädasti vaja. Traditsiooniks on saanud sünni – ja teiste tähtpäevade tähistamine. Paljuks ei peeta väikeseid jalgrattamatku.

Kahjuks on rühm „Kuldne Iga“ arvuliselt kahanenud. Kuue paari asemel saame välja tulla nelja paariga. Põhjus on objektiivne – jääme vanaks. Kuid Tamsalus inimesi jätkub.

Oleks tore, kui  nii mõnigi eakas leiaks ühel õhtul nädalas aega ja tahtmist tulla teiste sekka. Loodame, et ta ei kahetse! Olgu kõigil kevad südames, sest

Las tatsub jalg

Ja matsub maa……

Mis oleks elu

ilma tantsuta!